8 Φεβρουαρίου 2015

Οι χρόνοι των ρημάτων

Μέσα στον λόγο, προφορικό ή γραπτό, όλα αυτά που θέλουμε να πούμε ή να γράψουμε δεν έχουν γίνει την ίδια χρονική στιγμή. Άλλοτε λέμε ή γράφουμε για κάτι που κάναμε παλιά, άλλοτε για κάτι που γίνεται τώρα, άλλοτε πάλι για κάτι που θα κάνουμε στο μέλλον.

Στην προσπάθειά μας να αποδώσουμε καλύτερα την κάθε χρονική στιγμή, το ρήμα αλλάζει μορφές, τύπους. Οι διάφοροι τύποι που παίρνει το ρήμα για να μας δείξει πότε γίνεται κάτι, είναι οι χρόνοι του ρήματος...